Andullation – Generarea Vibraţiilor Biologice Simpatice

Andullation este o metodă specifică de terapie prin masaj pentru generarea vibraţiilor biologice simpatice, prin care aceste vibraţii simpatice pot fi adaptate imaginii sau simptomelor clinice prin intermediul unei game largi de frecvenţă şi alternativă în acest sens de schimbare modulată a frecvenţei.”

Andullation indică în mod special acele vibraţii stimulante care se aplică diferitelor ţesuturi celulare ale aparatului locomotor, sistemului muscular şi nervos şi fluidelor corporale cum ar fi limfa şi sângele. Scopul Andullation este de a reface procesul metabolic natural, de a-l menţine sau optimiza. Acest lucru este realizat sub forma vibraţiilor simpatice într-o gamă largă de frecvenţă.

Andullation este o metodă de terapie specifică pentru generarea vibraţiilor biologice simpatice în ţesutul uman şi animal. Nervii motori neechilibraţi cu frecvenţe diferite, sunt stimulaţi pentru a genera vibraţii terapeutice active. Acest lucru generează vibraţii andullation în benzi de frecvenţă speciale. Vibraţiile ajută la activarea precisă şi la stimularea fluidelor corporale cu scopul de aplicare terapeutică asupra utilizatorului.

Caracteristica metodei Andullation este generarea vibraţiilor simpatice, cu efect asupra diferitelor ţesuturi, în urma analizelor anterioare prin metoda biofeedback (legătură inversă). Blocajele şi fluxul sanguin insuficient precum şi un metabolism încetinit pot fi scăzute, respectiv stimulate. În acest scop, este necesară aplicarea vibraţiilor cu frecvenţe diferite asupra corpului pentru a adapta diferitele structuri ale ţesuturilor. O singură frecvenţă nu este suficientă în acest caz.

Vibraţia simpatică optimă pentru terapia curentă şi structura individuală a ţesuturilor este stabilită prin modularea continua a unei benzi de frecvenţă definită.

Procesul ulterior de masaj în scopul Metodei Andullation este controlat în baza rezultatelor acestei unelte de diagnosticare. În acest scop, efectele unui nerv motor andullation definit, care foloseşte frecvenţe diferite, sunt înregistrate cu ajutorul unui senzor accelerator. Frecvenţa optimă necesară pentru a pune ţesutul în vibraţie simpatică este determinată în timpul creşterii continue şi pas cu pas a frecvenţei andullation.

Culoarul de frecvenţă pentru un anumit număr de vibraţii trebuie atins într-o anumită perioadă de timp. Dacă acest lucru nu se poate întâmpla, dispozitivul electronic continuă să seteze linia diagnosticului până la limita maximă.

Programul de diagnosticare recomandă apoi actuala frecvenţă terapeutică optimă.

În plus, utilizatorul poate selecta individual fiecare frecvenţă în banda de frecvenţe. Aşadar, programul de diagnosticare nu setează frecvenţa.

Vibraţiile andullation au succes din punct de vedere terapeutic atunci când blocajele sunt înlăturate şi fluidele corporale au din nou flux.

Vibraţiile simpatice

Sistemul mecanic în care forţa activă este îndreptată întotdeauna împotriva direcţiei fluxului, realizează vibraţiile sau andullation.

Mişcările în care progresul unui parametru x(t) se repetă după un anumit timp T sunt numite vibraţii periodice.

A = Amplitudine

x(t) = x(t+T) – Momentul T este denumit perioadă de vibraţii